dimarts, 24 d’abril de 2012

EL BARRI DE SON GOTLEUEl barri de Son Gotleu es troba situat en el que es considerava perifèria de la
ciutat de Palma a la dècada dels '60, quan s'inicia la seva construcció.
 L'origen es troba relacionat amb la demanda de població per cobrir la mà d'obra deficitària, conseqüència del boom turístic de l'època i la de construcció. Salvà 3 (2004: 59)  dóna compte del canvi demogràfic que va propiciar la forta immigració
peninsular cap a Balears, i de com d'aquest procés van néixer barris perifèrics com
el de Son Gotleu, amb capacitat per a un nombre considerable d'habitants, escassesa de recursos i edificacions de baixa qualitat.
La població que es va anar assentant va fer augmentar la pressió demogràfica sobre un espai construït amb un fort dèficit d'infraestructures i recursos socials. Els
habitatges, de reduïdes dimensions i la quasi totalitat sense ascensor, alguns d'aquests amb sis altures, van facilitar la substitució poblacional estant aquesta caracteritzada per un augment de la vulnerabilitat social.
El barri va anar  poc a poc esdevenint un gueto en què s'anava concentrant cada vegada més població amb pocs recursos econòmics i tot un seguit de circumstàncies complicades associades a aquesta condició.
Una de les conseqüències ha consistit en un procés que ha condicionat la
concentració a la zona, d'una banda, de gent amb baixos ingressos, unes de les raons
principals per les quals no han pogut canviar de barri i, d'altra, el baix preu de les
habitatges ha propiciat l'arribada massiva de col · lectius en situació precària,
principalment immigrants. La degradació i l'escassa mobilitat de la majoria dels
veïns augmenten les dificultats d'una barriada que dia a dia es va deteriorant
(Veïna, 2007a).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Seguidors