ESCOLA D'ESTIU

Gràcies a les iniciatives comunitàries de recaptació de fons (festes solidaries, mercadet de llibres) y la col·laboració de l´Obra Social La Caixa, s'ha pogut continuat oferint una escola d'estiu a les famílies del barri a un preu que la seva situació econòmica faci assumible.
Aquest 2012 el preu per mes ha estat de 60€, per activitats diàries de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Per les famílies amb mes necessitat o nombroses hem ofert fraccionar el pagament de les quotes, per tal de que els seus infants puguin gaudir de l'escola d’estiu.
En total, s'han apuntat 59 infants de 4 a 12 anys, i la demanda ha estat superior D'aquests, 21 han estat derivants per serveis socials, que ha detectat la necessitat de que participessin en aquestes activitats.
Els infants s'han dividit en 3 grups, en funció de la seva edat: de 4 a 6 anys, de 7 a 9 anys i de 10 a 12. El grup de petits, el mes nombrós, disposen de 3 monitors mes un de suport. Els altres grups, mitjans i grans, compten amb 2 monitors cada un.
Objectius
Els objectius que s'ha marcat aquesta escola d'estiu son:
1. Facilitar un espai educatiu i lúdic al barri
2. Conciliar la vida laboral i familiar
3. Millorar la cohesió social del barri a través de la participació
4. Fomentar hàbits de conducta saludable (higiene i alimentació)
5. Potenciar valors d'igualtat, respecte, solidaritat i tolerància
6. Oferir ajuda i suport als infants en la realització de les tasques escolars

Participants

La població diana amb el qual treballa l'entitat són els nens/as de 4 a 12 anys que viuen en la Barriada de Son Gotleu. En gran part són membres de famílies amb necessitats econòmiques serioses, i en una gran majoria de famílies immigrants. Molts infants es troben en una situació de desavantatge socioeconòmic i cultural, la qual cosa provoca tinguin dificultats d'aprenentatge, així com per accedir a centres i espais lúdico-educatius.
La forma de relació entre infants moltes vegades no es adequada, utilitzant eines com la violència (física o verbal), a més, mostren una mancança en l’àmbit de les habilitat socials.

Activitats
A un barri com Son Gotleu, amb una notable vulnerabilitat social, els recursos educatius que pugui tenir la població al seu abast es converteixen en un factor de pes a l’hora de pal·liar desigualtats socials i afavorir la integració social i la millora de la convivència
Debut a la a manca d’activitats socioeducatives i de temps lliure durant el període d’estiu, trobem un gran nombre d’infants amb molt de temps lliure i sense gairebé cap cosa a fer en un entorn tan dificultós socialment, amb famílies que donen poca importància a l’educació no formal en el temps de lleure per als seus infants. Per axó, un recurs com l’escola d’estiu pot ajudar a conciliar al vida familiar i laboral per a algunes famílies, alhora que es converteix en una eina importantíssima per a la millora de la cohesió social i de la convivència a través de la participació d’aquests infants i les seves famílies.
Les activitats han tingut un fil conductor, per tal de donar-les coherència i continuïtat. Enguany hem preparat un vídeo on viatger del temps ens demanava ajuda per tornar al present. Axó ens ha permès conèixer distintes èpoques del mon, com la prehistòria, Grècia i Roma, l´Edat Mitja, inclús el futur.L’horari base de les activitats desenvolupades es el següent: HORA
ACTIVITAT
DESCRIPCIÓ
9.00-10.00
Repàs
Durant aquest espai es treballen les habilitats d’aprenentatge dels infants des de una vessant mes lúdica, per tal de potenciar el gust per aprendre
10.00-11.15
Activitats grup petit
Cada grup, a la seva sala, a disposat de llibertat per dur les activitats que trobes adients, sempre tenint en compte objectius i fil conductor
11.15-11.45
Pati + berenar
En aquest espai aprofitem per treballar els hàbits de higiene. EN acabar el berenar, els infants podem triar en fer activitats com polseres, dibuix o jugar amb pilotes
11.45-13.00
Activitats grup petit
Cada grup, a la seva sala, a disposat de llibertat per dur les activitats que trobes adients, sempre tenint en compte objectius i fil conductor
13.00-13.45
Jocs d’aigua
Activitat conjunta on els infants poden córrer i disfrutar amb activitats amb el nexe comú de l’aigua
13.45-14.00
Recollir l’espai
Cada grup es responsable de fer net la seva aula, es fan equips de neteja encarregats dels exteriors, banys...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Seguidors