METODOLOGIA I OBJECTIUS
  
METODOLOGIA
Per dur a terme aquest projecte el primer que necessitam és una metodologia de treball comunitari en xerxa, amb uns objectius clars i definits.

A nivell estructural la "Comissió educativa de barri", està formada pels centres educatius (CP Joan Capó, CP Gabriel Vallseca, CP Es Pont, IES Josep Sureda i Blanes) i el Programa Escoles Obertes, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Palma.
-Treballant en xarxa.
-Establint un espai de reunió de 2 hores mensuals calendaritzat d'octubre a juny, utilitzant tots centres de forma rotatòria.
-Identificar necessitats i objectius comuns i prioritzant aquests segons el grau d'importància.
-Dissenyant un projecte compartit amb un centre d'interès concret.
-Establint canals de comunicació eficaços per poder treballar en xarxa i facilitar l'accés a la informació.
-Dissenyant un calendari d'accions i activitats, obertes i flexibles als canvis del context.
-Fer seguiment i avaluació de les activitats. (Fitxa d'avaluació de l'activitat).
-Fent arribar la informació a les entitats, serveis, Plataforma i la població en general (difusió).
-Buscant formes i estratègies per fer visible el projecte i augmentar la repercussió social en l'entorn.
-Intentant la formalització institucional de la comissió i els projectes que se'n deriven.
-Buscant tot tipus de recursos per implementar les accions i activitats del projecte.

Objectiu general
Millorar el procés socioeducatiu de la població infantil i juvenil del barri de Son Gotleu i prevenir conductes de risc a través d'un projecte educatiu, col · lectiu, coordinat i compartit entre tots els centres educatius i agents educatius del territori, la fi és aconseguir condicions d'igualtat , convivència i cohesió social a través de la promoció de la participació i la coresponsabilitat de les famílies, en un barri d'alta conflictivitat social.
Millorar la imatge del barri  i el comportament cívic de les persones respecte dels bons hàbits saludables i tots aquells que propicien la convivència.

Objectius específics
Què necessitam?:
 • Involucrar als més joves per tal que es sentin el barri com a seu i siguin capaços de cuidar-lo i de ser els impulsors d'aquesta cura.
 • Promoure accions conjuntes coordinades des dels centres educatius que impliquin la participació activa de l'alumnat respecte de l'objectiu general.
 • Planificar i coordinar les accions continuades , cercant les estratègies més adients inicialment entre els membres de la comissió educativa.
 • Fer arribar aquesta idea a tota la comunitat del barri, per tal què en sigui conscient i pugui implicar-se activament.
 • Tenir una transcendència mediàtica sobre el projecte i sobre cada acció, per tal de validar el projecte i perquè tengui èxit.
 • Demanar ajuda , suport i col·laboració als responsables de les àrees que puguin tenir responsabilitat en l'àrea de manteniment i neteja del barri.
 • Obrir aquest projecte a la participació demanat col·laboració i implicació als diferents serveis de la barriada (que pertanyen a la Conselleria d'Educació, o a l'Ajuntament), a les associacions i entitats, a la població en general.
 • Identificar i diagnosticar les necessitats socioeducatives de l'alumnat, famílies i població del barri de Son Gotleu.
 • Realitzar accions i activitats socioeducatives conjuntes que tinguin transcendència en la millora de la convivència i l'entorn, i serveixin al seu torn com prevenció de conductes de risc.
 • Millorar la informació i comunicació entre els centres educatius, les famílies i el barri.
 • Facilitar a l'alumnat i les seves famílies activitats en els centres educatius que potenciïn la seva participació i implicació en el procés d'aprenentatge col · lectiu.
 • Convertir els centres educatius en espais de trobada i debat de les necessitats de les famílies, dels alumnes i docents per potenciar el sentiment de pertinença de l'alumnat i les seves famílies a la comunitat educativa i al seu entorn, implicant en la coresponsabilitat de la cura de aquests.
 • Educar a l'alumnat i les famílies, perquè entenguin el barri com un organisme viu, un ecosistema en què cada part juga un paper important en la vida dels altres i on s'estableixen xarxes de col · laboració i relacions que són capaços de millorar la vida i la convivència de tota la comunitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Seguidors