PAS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

Itineraris de pas de primària a secundària

(Comissió educativa de Son Gotleu)

QUÈ TROBARÉ A L'ESO?

Descripció:
Amb aquesta sessió informativa es pretén donar a conèixer als / les alumnes de 6è de primària dels aspectes més rellevants relacionats amb l'educació secundària obligatòria: continguts curriculars, itineraris formatius, aspectes tutorials, etc.
Es facilitarà informació relacionada amb els canvis de centre educatiu, canvis evolutius i canvis a nivell educatiu, a més, d'eines de suport a l'estudi per fer front a la nova etapa educativa.
Destinataris: L'activitat s'adreça a grups d'alumnes de 6 º de primària.
Objectius:
- Reflexionar sobre la visió individual que té l'alumne davant del canvi.
- Facilitar informació sobre les diferències entre Educació primària i secundària.
- Oferir eines i estratègies per permetre als alumnes afrontar el canvi
- Aclarir dubtes i interrogants

Continguts:
- Aspectes positius i negatius sobre el futur canvi de l'educació primària il'educació secundària.
- Principals canvis entre educació primària i secundària:
                   El centre
                   L'ambient
                   El professorat
- Estructura del sistema educatiu
- Investigació de les característiques del nou institut en referència a les característiques vistes fins al moment
- Com és l'ESO? Assignatures i pla d'estudis dels diferents cursos.
- Consells per afrontar la nova etapa amb èxit.


EL PAS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA.

Descripció:
Durant aquest temps es tractarà el canvi que suposa per als / les alumnes el pas de l'educació primària a l'educació Secundària. S'ha de donar informació i orientació sobre les conseqüències d'aquest canvi (nova estructura de l'etapa educativa de l'ESO, pla d'acció tutorial, anàlisi dels canvis evolutius del nen / a, etc.).
Destinataris: Mares i pares d'alumnes de 6 º curs d'educació primària.Objectius:

- Facilitar el procés d'elecció de centre i de matriculació donant informació general
- Donar informació de les diferències més rellevants entre educació primària i secundària.
- Oferir eines i estratègies perquè els pares formin part del procés d'ensenyament i aprenentatge dels seus fills i puguin desenvolupar un paper d'orientadors durant la seva escolarització.
- Donar a conèixer les beques i ajudes a l'estudi que hi ha a Palma ia les Illes Balears.

Continguts:

- Procés d'elecció de centre i matriculació en l'educació secundària
sistema educatiu
            Procés d'elecció de centre
            Centres adscrits segons centre
            Procés d'adscripció
            Procés d'admissió
            Barems de puntuació
- Diferències significatives entre l'educació primària i educació secundària
ESO: destinataris, objectius i característiques
             canvis importants
             Procés de transició de l'alumne / a
             Canvis acadèmics: assignatures i avaluació
             Participació dels pares / mares en l'ESO
- Pautes i recursos
- Beques i ajuts a l'estudi
- Punts d'informació.


La Mediació. Alumnes d’ESO parlen amb 6è Educ Primària
Amb la finalitat de fer proper i familiar l’IES Josep Sureda i Blanes els alumnes d’ESO, antics alumnes dels centres de primària, parlen de tu a tu amb els alumnes de 6è. Expliquen des d’una visió més propera la seva experiència, de les assignatures, de la visió dels professors, de les normatives de centre, dels canvis d’aula, de les amonestacions, de la comunicació del centre amb les famílies.

També fan una explicació del conflicte, de la seva resolució, de la mediació, de com fer-se mediador i del funcionament de la comissió de mediació existent a l’IES.

També parlen del funcionament de l’Associació d’alumnes de l’IES Josep Sureda i Blanes.


Totes aquestes activitats es varen fer a finals de maig inicis de juny de 2012
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Seguidors